Hauríem d’utilitzar el passat com a trampolí, no com a sofà.

Harold Macmillan (1894-1986)
Polític britànic

Proposem un canvi transformador.

L’adopció d’una tecnologia basada en una producció responsable representa una evolució que redueix el desaprofitament de recursos.

Els reptes als quals ens enfrontem són la disminució d’impactes ambientals, la innovació tecnològica i la sostenibilitat dels nostres processos.

La nostra filosofia es basa en un equilibri entre aquests trets fonamentals:

SOSTENIBILITAT.
El respecte pel planeta és imprescindible pel nostre demà.

ECONOMIA.
Una producció responsable contribueix a una major eficiència. El rendiment econòmic l’aconseguim a partir d’una producció responsable.

INNOVACIÓ.
La recerca de nous processos és el constant impulsor de la indústria.

TRANSFORMACIÓ.
El futur de la producció passa per repensar, reutilitzar i convertir.

EQUIP.
Les persones són la peça imprescindible fonamental en tots els nostres projectes.

Valoritzem i aprofitem

A SEIC, ens motiva la valorització de recursos i matèries que altres donen per perduts.

La nostra satisfacció és la de fer possible projectes que optimitzin recursos, que no perjudiquin el medi ambient i dels quals ens puguem sentir orgullosos.

Pensem sempre en la millora global i en l’evolució sostenible dels processos.

Transformem i reconnectem amb la natura

Fonamentem el desenvolupament de tecnologia, la generació de nous usos per matèries naturals, com el paper o la cel·lulosa, en una transformació sostenible. Sempre amb la premissa de minimitzar emissions i abocaments, tant durant el procés de creació de la mateixa, com en la seva posterior posada en marxa i utilització. Perquè creiem que no podem transformar res si això implica empitjorar l’ambient.

Creiem en la confiança

Els projectes dels nostres clients són vestits a mida. Cada solució és única i  treballem amb discreció i confidencialitat.

Considerem cada projecte com a propi, pensant en aconseguir la plena satisfacció del nostre client i del nostre equip.

Equip

El nostre equip el formen professionals de diverses especialitats, per tal de donar solucions globals i estudiades des de tots els angles:

– Enginyeria
– Processos
– Mecànica
– Electrònica i control
– Biologia
– Financer

+ INFO