Fibres naturals provinents de restes d’agricultura

La responsabilitat ecològica ja no és una bondat,
és una necessitat.

Aprofitament de fibres no usades en processos alimentaris

Necessitat de fer les coses, millorant l’entorn i
fent coses diferents.

Disminució de la dependència de fibres d’arbres

Diferents, on els nostres projectes fan un món més sostenible.

Obtenció de barreres sostenibles

Sostenibles per ser conseqüents.

Fugir de la utilització de plàstics en els processos amb fibres

Ser conseqüents és el que ens motiva.

El rendiment econòmic l’aconseguim a partir d’una producció responsable.

Els principals valors que aportem des de SEIC en el desenvolupament de solucions per al sector industrial del paper i la cel·lulosa són els nostres coneixements tècnics i la nostra experiència.

A SEIC, ens motiva la valorització de residus o matèries que altres ja donen per perduts i fonamentem el desenvolupament de tecnologia, la generació de nous usos per matèries naturals, com el paper o la cel·lulosa, en una transformació sostenible.

1,6 milions

de tones de plàstic d’un sol ús.
És el que Espanya genera cada any,
equivalent a una producció de 34 kg per persona i any.

900 milions

d’arbres que es talen cada any al món.

1 Tona

de cel·lulosa que no provingui d’arbres
salva 17 arbres de ser tallats.

Serveis
d’enginyeria

Els projectes dels nostres clients són vestits a mida. Cadascun d’ells suposa un repte únic i, en conseqüència, les solucions també. Sempre al costat del client i una elevada consciència mediambiental fa possible la creació de noves alternatives que donen una resposta innovadora, responsable i eficient als reptes i mancances de les empreses del segle XXI.

+ INFO